Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Regulamentul campaniei "WENS TE SCOATE LA PICNIC"

Art. 1. ORGANIZATORUL

Organizatorul campaniei “ WENS TE SCOATE LA PICNIC” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este WENS TOUR SRL SRL., cu sediul social in Municipiul Bistrita, Piata Centrala nr. 34, Judetul Bistrita Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J6/856/2008, Cod Unic de Inregistrare RO9219790, reprezentata prin Caluser Mihaela Monica – in calitate de administrator.

Art. 2. PARTICIPANTII

a. La aceasta Campanie pot participa persoane fizice majore (cu varsta de 18 ani, implinita la data inceperii campaniei), cu domiciliul stabil si rezidenta in Romania, care acceseaza pagina www.wenstravelstore.ro, rezerva o vacanta prin intermediul paginii si efectueaza plata online.

b. Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la paragraful anterior si care doresc sa participe la aceasta campanie vor beneficia de un set de picnic oferit cu titlu gratuit de catre Organizator (denumit in continuare „Produsul”).

c. Campania este valabila doar pentru persoanele care isi rezerva o vacanta si realizeaza plata online a pretului vacantei in intervalul 18 iunie 2021 – 30 iunie 2021.

Art. 3. CLAUZE PRIVITOARE LA REGULAMENT

a. Prezentul Regulament este disponibil gratuit.

b. Prin participarea la campania WENS TE SCOATE LA PICNIC Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

c. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, prin incheierea unui act aditional la Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea unui anunt prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul www.wenstravelstore.ro.

d. Acest Regulament, precum si orice informatie legata de campania „WENS TE SCOATE LA PICNIC” pot fi obtinute in mod gratuit de catre orice solicitant, la telefon 0264 590748 sau 0726 300897 sau prin email: markting@wens.ro.

Art. 4. PROCEDURA DE PARTICIPARE SI MECANISMUL DE DERULARE AL CAMPANIEI „WENS TRAVEL STORE GIVEAWAY”

a. Participarea la campania WENS TE SCOATE LA PICNIC se face prin rezervarea vacantei dorite si plata pretului online.

b. Organizatorul se obliga sa contacteze toti Participantii in cel mult 30 de zile de la plata pretului vacantei pentru a stabili detaliile privind livrarea Produsului.

c. Costurile aferente livrarii Produsului vor fi acoperite de Organizator.

d. Dupa efectuarea rezervarii Participantul va fi contactat de Organizator prin intermediul e-mailului pentru a-si exprima acordul cu privire la participarea la Campanie.

e. Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate de catre WENS TOUR SRL in calitate de operator de date cu caracter personal in scopul indeplinirii obligatiilor aferente desfasurarii prezentei Campanii.

f. Participantul la Campanie in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal.

g. Pentru mai multe detalii referitoare la protectia datelor cu caracter personal Participantii pot lectura Conditiile de confidentialitate aplicate de WENS TOUR SRL pe pagina: https://www.wenstravelstore.ro/politica-de-confidentialitate.

h. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, puteti contacta WENS TOUR SRL prin:

- Transmiterea unui e-mail la adresa: marketing@wens.ro sau

- Transmiterea solicitarii prin curier / posta, la adresa Municipiul Bistrita, Piata Centrala nr. 34, Judetul Bistrita Nasaud.

Art. 6. CLAUZE FINALE

a. Organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru documentele necorespunzatoare din punct de vedere al continutului (informatii incomplete, false sau vadit eronate etc.) transmise de Participanti.

b. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru Produsele deteriorate sau necorespunzatoare.

c. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta, de a suspenda sau de a prelungi aceasta campanie in orice moment urmand a anunta publicul prin intermediul site-ului www.wenstravelstore.ro.

d. Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil daca, in caz de forta majora sau de o cauza independenta de vointa sa, intervin schimbari de date sau chiar daca aceasta actiune va fi modificata sau anulata.

e. Prin confirmarea participarii la campanie, Participantii declara ca au luat la cunostinta si sunt de acord cu cele mentionate in prezentul regulament al campaniei, respectiv cu Politica de confidentialitate WENS TOUR SRL.

f. Eventualele litigii aparute Intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Cluj-Napoca.

15.06.2021

WENS TOUR SRL

Caluser Mihaela Monica

Administrator